10 životnih lekcija koje možete naučiti od Ajnštajna

Kreiranje uspeha, 07. August 2013.

Ajnštajn i Mileva.jpg

Albert Ajnštajn je bio teoretski fizičar, filozof, autor, a možda je i najuticajniji naučnik koji je ikada živeo.
Ajnštajn je ostvario veliki doprinos u naučnom svetu, uključujući teoriju relativiteta, osnivanje relativističke kosmologije, predviđanje odbijanja svetlosti u gravitacionom polju, kvantnu teoriju kretanja atoma u čvrstoj materiji, koncept energije nulte tačke i kvantnu teoriju monoatomskih gasova, koja je predskazala Boze-Ajnštajnovu kondenzaciju. To su samo neki od njegovih doprinosa.
Ajnštajn je 1921. godine primio Nobelovu nagradu za fiziku „za svoj veliki doprinos u polju teoretske fizike, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta“.
Objavio je više od 300 naučnih radova i preko 150 nenaučnih. Ajnštajn se smatra ocem moderne fizike, i verovatno je najuspešniji naučnik koji je ikada postojao.

10 Ajnštajnovih lekcija:


1. Sledi svoju radoznalost

Ja nemam neki poseban talenat. Ja sam samo strastveno radoznao.

Šta podstiče vašu radoznalost? Mene interesuje šta to prouzrokuje da jedna osoba uspe, a druga osoba doživi neuspeh; iz tog razloga sam proveo godine proučavajući uspeh. Šta vas najviše interesuje? Gonjenje sopstvene radoznalosti je tajna vašeg uspeha.

2. Upornost je od neprocenjive vrednosti

Nije da sam ja toliko pametan, samo se duže zadržavam na problemima.

Zahvaljujući upornosti je kornjača pobedila zeca. Da li ste voljni da istrajete dok ne stignete do željenog odredišta? Kažu da je jedina vrednost poštanske marke u njenoj sposobnosti da se zalepi za pošiljku dok ona ne stigne na odredište. Budite kao poštanska marka; završite trku koju ste započeli!

3. Fokusiraj se na sadašnjost

Svaki čovek koji bezbedno može da vozi dok ljubi devojku jednostavno ne pruža poljupcu pažnju koju on zaslužuje.

Moj otac je uvek govorio da ne možeš da jašeš dva konja istovremeno. Ja volim da kažem da možeš da uradiš bilo šta, ali ne sve. Naučite da budete prisutni tu gde ste; potpuno se posvetite onome što trenutno radite. Fokusirana energija je snaga, a to čini razliku između uspeha i neuspeha.

4. Imaginacija* je moćna!

Imaginacija je sve. Ona je prikaz predstojećih životnih zgoda. Imaginacija je važnija od znanja.

Da li svaki dan koristite svoju imaginaciju? Ajnštajn je rekao da je imaginacija važnija od znanja! Vaša imaginacija je pretpremijera vaše budućnosti. Ajnštajn je još naglasio: „Pravi znak inteligencije nije znanje, već imaginacija.“ Da li vežbate vaše „mišiće za imaginaciju“ svakodnevno? Nemojte dopustiti da nešto tako snažno kao imaginacija atrofira.

5. Pravite greške

Osoba koja nikad nije napravila grešku nikad nije pokušala bilo šta novo.

Nikada se nemojte plašiti da pravite greške. Greška nije neuspeh. Greške vas mogu učiniti boljim, pametnijim i bržim, ako ih na pravi način iskoristite. Iskoristite moć pravljenja grešaka. Rekao sam ovo već jednom, i reći ću ponovo – ako želite da uspete, utrostručite broj grešaka koji pravite.

6. Živite u trenutku

Nikad ne razmišljam o budućnosti – ona ionako uskoro stiže.

Jedini način da na pravi način pristupite budućnosti je da budete što više prisutni „u sadašnjosti.“ U ovom trenutku ne možete da promenite ni juče ni sutra, pa je važno da sve svoje napore uložite u sadašnji trenutak. To je jedino vreme koje je bitno, jedino vreme koje postoji.

7. Stvorite vrednost

Radije težite ka tome da budete od vrednosti nego da budete uspešni.

Ne trošite svoje vreme na pokušaje da budete uspešni, provedite svoje vreme stvarajući vrednost. Ako ste korisni, onda ćete privući uspeh.

Otkrijte talente i darove koje posedujete, naučite kako da te talente i darove iskoristite na način koji najviše doprinosi drugima.

Radite na tome da budete od vrednosti i uspeh će vas sustići.

8. Ne očekujte različite rezultate radeći iste stvari

Ludost je uporno raditi istu stvar i očekivati drukčije rezultate.

Ne možete stalno raditi istu stvar i očekivati različite rezultate. Da bi vam se život promenio, morate se i sami promeniti; do koje mere promenite svoje akcije i svoje razmišljanje, do te mere će se promeniti i vaš život.

9. Znanje dolazi iz iskustva

Informacija nije znanje. Jedini izvor znanja je iskustvo.

Znanje dolazi iz iskustva. Možete raspravljati o nečemu, ali će vam rasprava dati samo filozofsko razumevanje predmeta; morate iskusiti stvar iz prve ruke da  biste „znali“. Koje je naravoučenije? Steknite iskustvo. Nemojte provoditi vreme krijući se iza spekulativnih informacija! Izađite u svet i učinite to o čemu raspravljate, i steći ćete znanje od neprocenjive vrednosti.

10. Naučite pravila, a onda igrajte bolje

Morate naučiti pravila igre. A onda morate da igrate bolje nego bilo ko drugi.

Kada ovo sročimo jednostavnim jezikom, postoje dve stvari koje morate da uradite. Prva je da morate naučiti pravila igre koju igrate. Ovo ne zvuči uzbudljivo, ali je neophodno. Kao drugo, morate da se obavežete i posvetite tome da igrate igru bolje no iko drugi. Ako možete ovo da postignete, uspeh je vaš.

 

* Napomena redakcije Kreiranje uspeha: Pod imaginacijom podrazumevamo kreativnu sposobnost uma da stvara jasne mentalne slike o svojstvima ljudi, stvari i događaja i njihovom uzajamnom odnosu, a koji tek treba da nastanu.

Izvor: dumblittleman.com

Prevod: Miloš Pistolić

Komentari