Koja je tvoja svrha?

Neva Rajković, 13. February 2013.

smisao i svrha pikaso.jpg

Opštevladajuće mišljenje je da postoji neka svrha našeg života. Ali šta je to? Ne bih da elaboriram ono filozofsko (i u sitne sate postavljano) retoričko pitanje „šta je svrha čovekovog života na Zemlji?“. Radije bih da pogledamo šta je naša sopstvena svrha, naš životni cilj. Ono „nešto“ za šta smo rođeni ili „za šta nas je Bog dao“. Ono čime ispunjavamo naš potencijal. Ono što je Maslov nazvao samoaktualizacijom ili samoostvarenjem.

Zbog čega je to važno?

Samoostvarenje je instinktivna ljudska potreba da dostigne svoj maksimum. Kao i sve u prirodi, i čovek ima potrebu da raste i da se razvija do svojih krajnjih granica. Nažalost, toj potrebi se ne posvećuje uvek dovoljno pažnje. Roditelji i okruženje su nas gajili, čuvali i hranili da „porastemo“, da „naučimo“, da nas „pripreme za život“, ali nas nisu uvek učili kako da se razvijamo, prepoznajemo svoje talente i razmišljamo o svrsi našeg života. Ako sami ne krenemo da ispunjavamo svoj potencijal, i počnemo da radimo ono „za šta smo rođeni“ , može da nam se dogodi da postanemo nezadovoljni, ogorčeni i isfrustrirani.

Postoji još jedna praktična strana težnje ka ispunjenju svoje svrhe. Empirijski je dokazano da ćete ono što želite u životu mnogo lakše postići ako se krećete ka vašem krajnjem cilju.

Kada težite ka ostvarenju svoje svrhe i svojih potencijala, vi kreirate kontekst u kome mnogo lakše postižete željene rezultate. Vi sukcesivno kreirate rezultate koje želite, i oni postaju vaše stepenice ka vašem krajnjem cilju. Kada idete ka svojoj svrsi, sve vam ide lakše od ruke, jer se, kao i sve u prirodi, krećete linijom manjeg otpora.

Svrhu ne treba brkati sa sredstvima koja su nam eventualno potrebna da bismo do nje došli.

Imati dovoljno novca ili biti bogat nije svrha sama po sebi. Biti bogat može da bude jedan od načina koji će vam olakšati da postignete ono što je u skladu sa vašom životnom svrhom i doprinesete svom okruženju, ali nije preduslov. Možda imate primere ljudi u svojoj okolini kojima je bio jedini cilj da se obogate; i to im je uspelo. Ali pogledajte stvarni kvalitet njihovog života i videćete da su još uvek nezadovoljni i nesrećni, jer nisu pronašli svoju pravu svrhu i odredište za svoje materijalno bogatstvo. To suštinsko nezadovoljstvo često kompenzuju stvaranjem još većeg materijalnog bogatstva, ne deleći ga ni sa kim i ne koristeći ga za opšte dobro. Međutim, postoji limit u količini i kvalitetu hrane koju možete da unesete u sebe; u veličini i broju automobila, kuća, ili nakita koji možete da posedujete, putovanja na koja možete da odete. Oni mogu privremeno da vas učine zadovoljnim, ali bez stvarne svrhe i životnog smisla i bez doprinosa drugima, materijalno bogatstvo ne može da vam ispuni život.

Elem, bilo bi dobro da prepoznate ili izaberite svoj krajnji cilj.  Sledeća pitanja će vam pomoći u tome:

  • Šta je to što volim da radim?
  • Šta je to što me ispunjava?
  • Šta je to što bih radio/radila kada bi na mom računu bilo milion evra?
  • Gde leži moja strast?
  • Čime mogu da doprinesem nečemu ii nekome?
  • Šta je to u čemu istrajavam uprkos teškoćama?
  • Šta je to što mi daje energiju?
  • Koji su moji  talenti?
  • Šta mom životu daje smisao?

Možda će vam biti potrebno neko vreme da odgovorite na ova pitanja, jer niste navikli da razmišljate na ovaj način, ali svakako to učinite.

Logoterapijski testovi koje je osmislio Viktor Frankl i koji su primenjeni na na hiljadama ispitanika i koji su doneli više stotina hiljada podataka, pokazano je da je načelno svaki čovek sposoban da nađe smisao života, bez obzira na pol, starost, nivo obrazovanja i sredinu u kojoj se nalazi. Istraživanja su pokazala da smislen život, život sa svrhom, doprinosi osećaju blagostanja i zadovoljstva životom. Ljudi sa svrhom su boljeg mentalnog i fizičkog zdravlja, otporniji su i imaju veće samopouzdanje. To je jedan od razloga zbog kog na našem treningu Manifesting posvećujemo puno pažnje upravo ovim pitanjima. Zato bi možda bilo dobro da počnete da tragate za svojom svrhom, za onim što vašem životu daje smisao umesto da tragate za nečim ili nekim ko će vas učiniti srećnim (ako to ćinite). Može da vam se dogodi da vas traganje za srećom učini manje srećnima. Jer kako reče Viktor Frankl: Upravo je potraga za srećom ono što nam stoji na putu do nje.

U međuvremenu, dok ne otkrijete svoju svrhu, možda možete da pomognete nekome da ostvari svoju.

Za vaš uspeh, i više od toga!
Neva Rajković

Komentari