Kreiranje Uspeha

Profesor je stajao pred studentima na času filozofije i držao neke predmete pred sobom. Kada je čas počeo, bez reči je uzeo veliku praznu teglu majoneza i počeo da je puni lopticama za golf. Onda je upitao studente da li je tegla puna. Svi su potvrdili da jeste.

Zatim je profesor uzeo kutiju oblutaka i sasuo ih u teglu. Nežno je protresao teglu i obluci su se smestili u prazan prostor između loptica za golf. Onda je ponovo pitao studente da li je tegla puna. Oni su se opet složili da jeste.

Profesor je onda podigao kutiju sa peskom koja je bila ispred njega i sipao ga u teglu. Naravno, pesak je ispunio sve praznine u tegli. Opet je profesor pitao da li je tegla puna i studenti su se jednoglasno složili da jeste.

Tada je profesor otvorio svoju torbu i iz nje izvadio dve flaše piva i sipao ih u teglu, što ju je potpuno napunilo. Studenti su se smejali.
„Sada“, rekao je profesor kada se smeh utišao, „želim da pretpostavite da je ova tegla vaš život. Loptice za golf su važne stvari: porodica, deca, zdravlje, prijatelji i omiljene strasti. To su stvari koje opstaju. Čak i ako je sve ostalo izgubljeno, vaš život će i dalje biti pun. Obluci predstavljaju ostale stvari koje su takođe važne: posao, stambeni prostor itd. Pesak je sve ostalo, sve male stvari.

„Ako prvo stavite pesak u svoju teglu“, nastavio je „neće ostati prostora ni za oblutke ni za loptice za golf. Isto je i u životu: ako posvetite svoje vreme i energiju malim stvarima, neće ostati prostora za ono što vam je zaista važno.

Zato… posvetite pažnju i energiju onome što vam je zaista važno i što vas čini srećnim.

Provedite vreme sa vašom decom. Provedite vreme sa svojim roditeljima. Posetite baku ili deku ako ih još uvek imate. Izvedite partnera na večeru. Igrajte. Uvek će biti vremena za čišćenje kuće ili košenje trave u dvorištu.

„Pobrinite se najpre za loptice za golf, za stvari koje su zaista važne. Postavite svoje prioritete. Ostalo je samo pesak“.

Jedan od studenata je podigao ruku u upitao šta predstavlja pivo.
Profesor se osmehnuo i rekao: „Drago mi je da ste to pitali. Pivo pokazuje da bez obzira koliko vam život izgledao ispunjen, uvek ima prostora da popijete piće sa prijateljem.

Posted in Inspiracija & Motivacija  

Nadamo se da ste uživali u ovom tekstu i da vas je inspirisao :)

Preuzmite naš besplatni e-book i počnite punom parom da radite na sebi iz topline svoga doma. Ili dođite na naš trening Manifesting.Komentari

Pročitaj i ovo

Neva Rajković

Copyright 2010-2018  - All rights reserved