Kreiranje Uspeha

„Status medijske zvezde, makar i kratkotrajan, predstavlja ključni parametar uspeha u Srbiji u prvoj deceniji 21. Veka.“ (Maja Vukadinović)
Glavni junaci globalnih medija 21. veka postale su ličnosti koje su slavu stekle zahvaljujući detaljima iz svog privatnog života. Mnogi od tih ljudi čak i nemaju profesionalnu biografiju, ali su zbog spremnosti da dele svoju privatnost s nepoznatima stekli slavu i novac. Zahvaljujući medijima, hedonistički životni stil, potrošačke navike i bogatstvo zvezda postali su merilo uspeha i ideal kome teži masovna publika.
Centralno pitanje studije Zvezde supermarket kulture, nastale na osnovu doktorskog rada Maje Vukadinović*, jeste uticaj tabloidizacije medija na stvaranje društvenog sistema vrednosti. Autorka analizira odnos publike prema slavi i slavnima, uz poseban osvrt na taj fenomen u specifičnim društvenim i kulturnim okolnostima današnje Srbije.

Za razliku od prethodnih decenija kada su informacije o poznatima bile uglavnom vezane za tabloide, specijalizovane časopise, popularne magazine i određene televizijske programe, u prvim decenijama novog milenijuma sadržaji o javnim ličnostima preplavili su gotovo celokupan medijski prostor. „Mediji su najzaslužniji za etabliranje nove društvene elite – zvezda“, tvrdi Maja Vukadinović.

Prikazujući kako se odnos prema slavnima menjao kroz istoriju, autorka ove studije ukazuje na činjenicu da je intezivni razvoj medija tokom prethodnog veka korespondirao sa sve većim prisustvom slavnih ličnosti u javnom životu.

„Mogli bismo da kažemo da čitava moderna kultura u liberalnom kapitalizmu nalikuje na ogroman, raskošni supermarket prepun najrazličitijih dela-proizvoda, oblikovanih po ukusu masovne publike-potrošača. Medijske ličnosti najdirektnije otelotvoruju ovakvu, supermarket kulturu“, objašnjava Maja Vukadinović. Srpski rijaliti šou

Medijska kultura visokorazvijenog potrošačkog društva počiva, kako ističe Vukadinovićeva, na komercijalizaciji i tabloidizaciji. Mediji hrane svoju publiku spektaklom i senzacijom. Čak i mediji koji se smatraju „uglednim“ okreću se zabavi i trivijalnim sadržajima, ne bi li omogućili sebi opstanak u surovim tržišnim okolnostima.

Zahvaljujući rijaliti šou programima, obični ljudi dobijaju mogućnost da postanu medijske ličnosti. „Novi koncept slave, koji je nametnuo ovaj medijski format, podrazumeva neprekidno i rapidno smenjivanje poznatih ličnosti za koje se ne može pretpostaviti koliko će biti popularne, niti koliko dugo će ih publika pamtiti kada nestanu s medijske scene“, upozorava nas Maja Vukadinović.

Oslanjajući se na teorije iz psihologije, sociologije i studija medija, autorka prikazuje modalitete odnosa zvezda i publike, a posebnu pažnju posvećuje uticaju koji zvezde imaju na oblikovanje stavova i vrednosti, na svakodnevni život i potrošačko ponašanje građana.

Poseban odeljak knjige posvećen je medijskim zvezdama u savremenom tranzicionom društvu Srbije. U tom segmentu predstavljeni su i najznačajniji rezultati anketnog istraživanja među studentima dva beogradska fakulteta tokom 2011. godine.

mediji

„Dok  je devedesetih godina manipulacioni motiv bio ideološko-političke prirode, u populističkom kulturnom modelu potrošačkog društva dvehiljaditih, profit preuzima primat kao centralni princip medijskog spektakla. Privlačnost zvezda zasniva se na njihovoj spoljašnjosti koja mladošću, zavodljivošću, luksuznim izgledom i posedovanjem statusnih simbola otelovljuje vrednosti hedonizma, utilitarnosti, medijske popularnosti, brze zarade, prijatnosti, izbegavanja napornog rada, obaveza i odgovornosti“, navodi Maja Vukadinović.

Na kraju, autorka ukazuje na važnost medijskog opismenjavanja građana. „Ukoliko ne umeju da tumače medijske poruke, ljudi će biti podložnijim manipulacijama i imaće tendenciju da prihvate vrednosti i uzore koje mediji sugerišu“, zaključuje Maja Vukadinović i naglašava da je sticanje medijske pismenosti moguće realizovati kroz obrazovni sistem ili kroz neformalne oblike nastave, učenje na daljinu, virtuelne univerzitete.

Knjiga „Zvezde supermarket kulture: medijska slava u potrošačkom društvu“ dr Maje Vukadinović, predstavlja prvu studiju na našem podneblju koja analizira fenomen medijskih zvezda i njihov odnos sa publikom u konktekstu savremenog potrošačkog društva i medijske kulture. U knjizi se sintetišu različiti teorijski pristupi fenomenu slave i naučno interpretira mesto i uloga medijskih zvezda u savremenom društvu.

Posebno je osvetljen širi kulturni i društveni značaj zvezda i podvučena uloga vrednosti potrošačkog društva u oblikovanju njihovog odnosa sa publikom. Autorka je dala značajan doprinos kako razvoju novih poddisciplina unutar studija kulture i studija medija tako i razvoju primenjene nauke, pokazujući na pravi način kako društveno-humanističke nauke svojim rezultatima mogu dati smisao i smer oblikovanju odgovarajućih instrumenata javnih praktičnih politika. U ovom slučaju to se pre svega odnosi na kulturne, obrazovne i medijske politike.

Autor teksta: prof. dr Milena Dragićević Šešić

*Maja Vukadinović: Kulturolog i analitičar medija, diplomirala je Filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Američke asocijacije univerzitetskih žena (AAUW), magistrirala je u oblasti studija medija na uglednom univerzitetu New School u Njujorku. Doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti. Predavač je po pozivu i predsednik Programskog saveta projekta Internest.
Na univerzitetu New School bila je asistent na predmetu „Osnove teorije medija“, a na Eugene Lang koledžu je predavala „Etničnost na američkoj televiziji”.
Pre akademske karijere, Maja Vukadinović se trinaest godina profesionalno bavila novinarstvom u oblasti kulture, najduže u dnevnom listu Politika, a u brojnim novinama i časopisima je objavila tekstove u kojima je pre svega analizirala kulturne i medijske fenomene i intervjuisala mnoge javne ličnosti. Bila je i TV kritičar-kolumnista Glasa javnosti, od 2000. do 2004. godine.
Učestvovala je u realizaciji komunikacijskih kampanja, prvenstveno za projekte i institucije u oblastu kulture. Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću.

Posted in Inspiracija & Motivacija  

Nadamo se da ste uživali u ovom tekstu i da vas je inspirisao :)

Preuzmite naš besplatni e-book i počnite punom parom da radite na sebi iz topline svoga doma. Ili dođite na naš trening Manifesting.Komentari

Pročitaj i ovo

Neva Rajković

Copyright 2010-2018  - All rights reserved